Basket

BASCHET 

 basket

       Între sporturile colective baschetul ocupă un loc de  frunte, datorită  caracteristicilor sale şi anume: dinamism, spectaculozitate şi, nu în ultimul rând , accesibilitate.  Acest sport colectiv se adresează cu prioritate unei anumite categorii sociale şi răspunde perfect  necesităţilor de mişcare a elevilor şi studenţilor.  

       În baschet fazele se succed rapid, prezintă o foarte  mare varietate de elemente şi procedee tehnice şi oferă ,  prin finalizarea acţiunilor de atac , satisfacţii  deosebite atât pentru jucători, cât şi pentru  spectatori. 

       Spre deosebire de alte sporturi colective, baschetul  poate fi practicat la un nivel lipsit de pretenţii şi cu  reguli simplificate , chiar de tineri care nu au practicat  niciodată această disciplină sportivă, din prima  lecţie.      
 
    Baza materială:  
 

            Sala de sport a Universităţii, şoseaua Panduri (în  incinta Facultăţii de Chimie)
            Sala de sport a Universităţii, Strada  Pitar Moş în  incinta Facultăţii de Limbi şi    Literaturi Străine)
   
 

    Persoane de contact:   

             Lector univ. dr. Adriana Stoicoviciu  

 Lector univ. dr. Robert Sakizlian   0722 990 196

  CAMPIONII UNIVERSITARI LA BASCHET MASCULIN:

1. FACULTATEA DE STIINTE POLITICE

2. FACULTATEA DE DREPT

3. FACULTATEA DE JURNALISM SI STIINTELE COMUNICARII

Clic aici pentru a mari poza.
Clic aici pentru a mari poza.
Clic aici pentru a mari poza.
Clic aici pentru a mari poza.